Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - Đại học Edith Cowan, Úc - Đợt 2,2017 (218) Trường Đại Học Mở - TPHCM TP Hồ Chí Minh 09/09/2017
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (320) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khai giảng lớp Đại học bằng thứ 2 hệ Chính quy năm 2017 (201) TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM ( Khoa Đào tạo sau Đại Học P .206 ) TP Hồ Chí Minh 05/09/2017
Khai giảng lớp Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy năm 2017 (192) TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM ( Khoa Đào tạo sau Đại Học P .206 ) TP Hồ Chí Minh 05/09/2017
Khóa đào tạo Facebook Marketing (1147) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (3210) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa đào tạo Internet Marketing (3224) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa đào tạo Quản Đốc Phân Xưởng (3825) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất (3602) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa đào tạo Chuyên Viên Logistics (3276) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Thương Lượng Đàm Phán Trong Kinh Doanh (3400) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp (CEO) (3612) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp (3779) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (3251) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/09/2017
Khóa học Phân Tích Thẩm Định Dự Án Đầu Tư (4272) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/09/2017
123
Quảng cáo