Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp đại học hệ vừa làm vừa học 2017 28-06-2017 (32) Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM TP Hồ Chí Minh 23/07/2017
Khai giảng lớp đại học hệ chính quy 2017 (33) Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM TP Hồ Chí Minh 23/07/2017
Khai giảng lớp đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017 (93) Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM TP Hồ Chí Minh 23/07/2017
Khai giảng lớp đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017 (85) Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM TP Hồ Chí Minh 23/07/2017
Khai giảng lớp hệ đào tạo liên thông Đại học chính quy - năm 2017 (63) Trường Đại Học Phương Đông TP Hồ Chí Minh 02/07/2017
Khai giảng lớp hệ trung cấp liên thông lên đại học năm 2017 (116) Trường Đại học Lạc Hồng TP Hồ Chí Minh 19/07/2017
Khai giảng lớp liên thông dược sĩ đại học năm 2017 (đợt 2) (126) Trường Đại học Lạc Hồng TP Hồ Chí Minh 10/07/2017
Khai giảng lớp cao học năm 2017 (111) Trường Đại Học Mở - TPHCM TP Hồ Chí Minh 18/07/2017
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (141) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 10/07/2017
Khai giảng lớp hệ bằng 2 năm 2017 (88) Trường ĐH Thương Mại TP Hồ Chí Minh 21/07/2017
Khai giảng lớp hệ liên thông lên đại học năm 2017 (82) Trường ĐH Thương Mại TP Hồ Chí Minh 21/07/2017
Khai giảng lớp đại học chính quy năm 2017 (59) Trường ĐH Thương Mại Toàn Quốc 21/07/2017
Khai giảng lớp hệ Đại học chính quy năm 2017 (87) Trường Đại Học Thành Đô Hà Nội 01/07/2017
Khai giảng lớp liên thông ngành Dược, Điều dưỡng năm 2017 (91) Trường Đại Học Thành Đô Hà Nội 03/07/2017
Khai giảng lớp hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017 (97) Trường Đại Học Thành Đô TP Hồ Chí Minh 01/07/2017
12345
Quảng cáo