Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảg lớp liên thông đại học năm 2018 (78) Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai Đồng Nai 20/05/2018
Khai giảng lớp đại học Vừa làm vừa học (98) Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố ồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 20/05/2018
Khai giảng lớp Liên thông Đại học chính quy, năm 2018 (69) Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố ồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 20/05/2018
Khai giảg lớp đại học văn bằng 2 tiếng Nhật, tiếng Hàn và Tiếng Trung năm 2018 (68) Trường Đại học Lạc Hồng Đồng Nai 20/05/2018
Khai giảng lớp Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt I năm 2018 (68) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Hà Nội 20/05/2018
Khai giảg lớp Thạc Sĩ Năm Học 2018 - 2019 (79) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TP Hồ Chí Minh 05/05/2018
Khai giảg lớp hệ Đại học năm học 2018-2019 (70) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Hà Nội 20/05/2018
Khai giảng lớp Cao đẳng chính quy (42) Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Công Nghệ Tp.HCM TP Hồ Chí Minh 26/05/2018
Khai giảng lớp Liên thông và văn bằng 2 Dược sĩ cao đẳng (47) Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Công Nghệ Tp.HCM TP Hồ Chí Minh 22/05/2018
Khai giảng lớp hệ chính quy năm 2018 (38) Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Công Nghệ Tp.HCM TP Hồ Chí Minh 26/05/2018
Train The Trainer (Đào tạo giảng viên nội bộ) (105) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC Toàn Quốc 12/05/2018
Chuyên viên C&B (100) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC Toàn Quốc 26/05/2018
Hướng dẫn nhân viên mới hội nhập (89) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 15/05/2018
Tuyển Dụng (106) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 03/05/2018
Quản trị nhân tài chiến lược dựa trên bộ chuẩn năng lực (105) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 19/05/2018
12345
Quảng cáo