Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Tuyển sinh khóa học tiếng hàn giao tiếp trình độ cơ bản : khai giảng (181) Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo Hà Nội 02/03/2018
Khóa học Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp (4174) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 19/03/2018
Khóa học Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & Bảo Hiểm Xã Hội (3555) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/03/2018
Khóa học Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & Bảo Hiểm Xã Hội (1132) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/03/2018
Lớp nghiệp vụ Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp (1423) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 19/03/2018
Quảng cáo