Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khóa học Quản trị khách sạn quốc tế (1259) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 14/01/2018
Khóa học Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế (3873) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 14/01/2018
Khóa học Quản Lý Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp (3624) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 16/01/2018
Khóa học Quản Lý Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp (3820) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 16/01/2018
Quảng cáo