Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM (126) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 17/11/2017
Khóa học NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (3433) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/11/2017
Khóa đào tạo Chuyên Viên Logistics (3472) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/11/2017
Khóa học Thư Ký - Trợ Lý Giám Đốc (4308) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 15/11/2017
Khóa đào tạo ngắn hạn Quản Trị Kinh Doanh (3607) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 17/11/2017
Khóa học Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự (4245) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) Toàn Quốc 17/11/2017
Lớp đào tạo ngắn hạn Quản Trị Kinh Doanh (1691) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 17/11/2017
Quảng cáo