Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp hệ Cao đẳng chính quy năm 2018 (79) Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh 03/07/2018
Hướng dẫn nhân viên mới hội nhập (187) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 07/07/2018
Tính và Trả lương (192) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC Toàn Quốc 12/07/2018
Áp dụng luật lao động trong doanh nghiệp (201) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khai giảg lớp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Tài chính – Marketing (DMS) (116) Bộ Tài Chính Trường Đại Học Tài Chính -MARKETING TP Hồ Chí Minh 06/07/2018
Khóa học Quản trị khách sạn quốc tế (2058) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM (1043) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (1516) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa học Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản & Xây dựng HTTL Quản Lý Nội Bộ (1910) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa học Quảng cáo Google Adwords (2476) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa đào tạo Facebook Marketing (2228) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa học NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (4311) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa đào tạo Internet Marketing (4281) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
Khóa đào tạo Quản Đốc Phân Xưởng (4841) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 07/07/2018
Khóa học Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất (4482) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 02/07/2018
123
Quảng cáo