Online 2619 | Hướng dẫn | Đăng nhập |
TT THAM VẤN – THỰC HÀNH CTXH (ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Địa chỉ: Phòng C003 Bis, Đại học KHXH & NV Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3910 4544
Các khóa học Giáo dục mầm non và kỹ năng sống
Ngày đăng: 05/12/2011
         
In bài In Khóa Học  Đăng ký
- Ngày khai giảng: 05/12/2011 - Khu vực: Toàn Quốc
- Nhóm: Trẻ em - Mẫu giáo - Bằng cấp: Chứng chỉ

CÁC KHÓA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

1 Mô hình giáo dục theo chương trình giáo dục Mầm non mới (MS 01) 9 Tâm lý trẻ chậm phát triển trí tuệ mầm non và các vấn đề cơ bản của giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ mầm non (MS 09)
2 Vật liệu mở và các dạng hoạt động tạo hình đơn giản trong trường mầm non (MS 02) 10 Tâm lý trẻ tự kỷ mầm non và các vấn đề cơ bản trong giáo dục trẻ tự kỷ mầm non (MS 10)
3 Tích hợp các hoạt động nhằm hình thành biểu tượng toán ban đầu và môi trường xung quanh cho trẻ mẫu giáo (MS 03) 11 Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một (MS 11)
4 Tích hợp các nội dung giáo dục trong một hoạt động (MS 04) 12 Phát triển kỹ năng sống cho trẻ Mầm non (MS 12)
5 Tích hợp các tuyến giáo dục cá nhân (MS 05) 13 Phát triển kỹ năng sống cho trẻ Tiểu học (MS 13)
6 Tích hợp các hoạt động nhằm phát triển hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo (MS 06) 14 Phát triển kỹ năng sống cho trẻ Vị thành niên (MS 14)
7 Tâm lý trẻ khuyết tật mầm non và các vấn đề cơ bản của giáo dục trẻ khuyết tật mầm non (MS 07) 15 Phương pháp phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ mẫu giáo (MS 15)
8 Tâm lý trẻ khiếm thị mầm non và các vấn đề cơ bản của giáo dục trẻ khiếm thị (MS 08)    

 


Đăng ký
| (Lượt xem: 1661)


- Địa chỉ: Phòng C003 Bis, Đại học KHXH & NV Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Tel: 08.3910 4544
- Email: thamvan.xhnv@gmail.com
- Website: ttthamvan.hcmussh.edu.vn