Online 1147 | Hướng dẫn | Đăng nhập |
TRUNG TÂM THIẾT KẾ - CHẾ TẠO THIẾT BỊ MỚI (NEPTECH)
Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 22.414.695 - 3827 5905
LẬP TRÌNH SCADA – WINCC
Ngày đăng: 24/10/2011
         
In bài In Khóa Học  Đăng ký
- Ngày khai giảng: 02/11/2011 - Khu vực: Toàn Quốc
- Nhóm: Cơ khí - Xây dựng - Bằng cấp: Chứng chỉ

LẬP TRÌNH SCADA – WINCC
(Được khai giảng hàng tháng)

(32 tiết)

MỤC TIÊU

ĐỀ CƯƠNG (32 tiết)

HỖ TRỢ

HỌC PHÍ

Trang bị cho học viên các khái niệm, khả năng lập trình SCADA-WinCC. Sau khoá học, các học viên có thể:

    • Thiết kế hệ thống điều khiển tự động dùng phần mềm SCADA-WinCC của hãng SIEMENS.
    • Có khả năng đọc, hiệu chỉnh và cải tiến một chương trình SCADA có sẵn.

Tổng quan cấu trúc hệ thống WinCC.
Hệ thống mở và khả năng tích hợp vào WinCC.
Giới thiệu WinCC 5.1 và WinCC 6.0.
Thiết kế đồ họa.
Quản lý dữ liệu.
Ghi nhận các sự kiện cảnh báo.
Nhận các giá trị quá trình.
Chuyển đổi ngôn ngữ.
Quản lý người dùng.
Lập trình sự kiện bằng ngôn ngữ C/VB.
Thiết kế báo cáo, cơ sở dữ liệu.
Kiểm tra cuối khóa.

 

1.500.000đ
(tối đa từ 10-12 học viên/lớp)

 


Đăng ký
| (Lượt xem: 2132)


- Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Tel: (84.8) 22.414.695 - 3827 5905
- Email: training@neptech.com.vn
- Website: www.neptech.com.vn