Online 1058 | Hướng dẫn | Đăng nhập |
TRUNG TÂM THIẾT KẾ - CHẾ TẠO THIẾT BỊ MỚI (NEPTECH)
Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 22.414.695 - 3827 5905
LẬP TRÌNH GIAO DIỆN HMI
Ngày đăng: 24/10/2011
         
In bài In Khóa Học  Đăng ký
- Ngày khai giảng: 02/11/2011 - Khu vực: TP Hồ Chí Minh
- Nhóm: Cơ khí - Xây dựng - Bằng cấp: Chứng chỉ

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN HMI
(Được khai giảng hàng tháng)

(48 tiết)

MỤC TIÊU

ĐỀ CƯƠNG (48 tiết)

HỖ TRỢ

HỌC PHÍ

 • Giúp học viên nắm được các khái niệm về lập trình giao diện người máy (HMI).
 • Thiết kế được các chương trình cho các loại màn hình thông dụng của SIEMENS: TD200, OP73, OP77, TP177, TP 277, PC.
 • Sử dụng máy tính và phần mềm Protool Pro/ WinCC Flexible để lập trình giao diện trên máy tính kết nối với PLC.
 • Thiết kế được các màn hình nhập số liệu, cài đặt thông số, giám sát … cho các máy công cụ và các hệ thống công nghiệp.
 • Thiết kế màn hình vận hành (sử dụng Panel OP, Touch Panel hoặc PC) cho các hệ thống điều khiển sử dụng PLC.
 • Có khả năng bảo trì, kiểm tra, thay thế, chọn lựa các thiết bị tương đương cho hệ thống HMI.

   

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
  Step7 Microwin TD200
  Protool Pro/WinCC Flexible OP73, OP77, TP170, TP177, TP270, PC.
  Protool Pro/WinCC Flexible OP73, OP77, TP170, TP177, TP270, PC.
  Tạo mới chương trình, Download chương trình.
  Tạo và in tài liệu tham khảo…
 • Khai báo các biến sử giao tiếp với PLC.

  Các hàm xử lý số liệu (Scale, Limit, Multiplexing&hellip
  Các kiểu số liệu hiển thị.

 • Màn hình.

  Các hàm chuyển màn hình bằng phím nhấn
  Các hàm chuyển màn hình từ PLC.
  Hiển thị đồ họa các ảnh Bitmap lên màn hình.
  Vẽ đồ thị.

 • Cảnh báo và sự kiện.

  Tổ chức và lưu lại các cảnh báo vào bộ nhớ màn hình.
  Xác nhận có cảnh báo (ACK).
  Tổ chức và lưu lại các sự kiện.
  Xem các cảnh báo và sự kiện trên màn hình.
  Các hàm xử lý cảnh báo và sự kiện.

 • Công thức (Recipes)L.

  Tạo công thức.
  Lưu công thức.
  Các hàm xử lý công thức.

 • Các hàm hệ thống (PLC Jobs).

  Chuyển màn hình từ PLC
  Khai báo các vùng trao đổi data giữa PLC và Màn hình.
  Giao tiếp màn hình với máy in nối tiếp.
  Kiểm tra cuối khóa.

 

1.500.000đ
(tối đa từ 10-12 học viên/lớp)

 


Đăng ký
| (Lượt xem: 2501)


- Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Tel: (84.8) 22.414.695 - 3827 5905
- Email: training@neptech.com.vn
- Website: www.neptech.com.vn