Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Telephone: (08)3640.2985
- Email: dttxcdct@yahoo.com.vn
- Website: www.teiuns.edu.vn
- Người liên hệ:

- Giới Thiệu:
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ theo quyết định số 92/CNn.CBĐT.B ngày 20 tháng 10 năm 1976 (được đổi tên từ Trường Phổ thông Công nghiệp do cơ quan Bộ Nội vụ ở Miền Nam bàn giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ). Trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ (bao gồm các ngành nghề: Dệt, Da, may mặc, giấy, sành sứ, thủy tinh …) cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam

Ngày 30 tháng 07 năm 1991 Trường được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) chuyển đổi tên trường thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức (theo quyết định số 351/CNn-TCLĐ) với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học kinh tế và kỹ thuật các ngành nghề công nghiệp nhẹ, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để kết hợp giáo dục và đào tạo với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để phù hợp với cơ chế quản lý mới dưới tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ theo quyết định số 92/CNn.CBĐT.B ngày 20 tháng 10 năm 1976 (được đổi tên từ Trường Phổ thông Công nghiệp do cơ quan Bộ Nội vụ ở Miền Nam bàn giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ). Trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ (bao gồm các ngành nghề: Dệt, Da, may mặc, giấy, sành sứ, thủy tinh …) cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam

Ngày 30 tháng 07 năm 1991 Trường được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) chuyển đổi tên trường thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức (theo quyết định số 351/CNn-TCLĐ) với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học kinh tế và kỹ thuật các ngành nghề công nghiệp nhẹ, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để kết hợp giáo dục và đào tạo với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để phù hợp với cơ chế quản lý mới dưới tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường

 


Quảng cáo